Moje doświadczenie zawodowe w branży TSL
 
* Administrator WMS (SAP WM)
* Specjalista w TSL (Transport - Spedycja - Logistyka),
* Pracownik obsługi magazynu w firmie farmaceutycznej, dział reklamacji, zastępca kierownika, (PDF, Polski Dom Farmaceutyczny),
* Logistyk w firmie produkcyjnej z branży FMCG,
* Dobra znajomość programu SAP,
* Obsługa programów gospodarki magazynowej WMS - Optipromag, SAP,
* Bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, Word, Power Point),
* Dobra znajomość systemów Windows, Linux (hobby), obsługa sieci komputerowych,
* Zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem ludzi,


"Logistyka jest to proces planowania, realizowania i konstruowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
Według K. Ficonia - „Logistyka to ogół czynności związanych z planowaniem, realizacją czasowo-przestrzennej transformacji towarów z miejsca wytworzenia do miejsca konsumpcji (wykorzystania)”. (S. Niziński, J.Żurek, 2011, s.76)
Według Z. Korzenia - „Logistyka to zintegrowany system planowania, zarządzania i sterowania strukturą przepływów materiałowych oraz sprzężonych z nimi przepływów informacyjnych i kapitałowych w celu optymalnego tworzenia i transformacji wartości (dóbr)”. (S. Niziński, J.Żurek, 2011, s.78)
Według S. Krawczyka - "Logistyka obejmuje planowanie, koordynację i sterowanie przebiegiem w aspekcie zarówno czasu jak i przestrzeni, realnych procesów, w których realizacji organizacja jest uczestnikiem, w celu efektywnego osiągania celów organizacji." (S. Krawczyk, 2000, s. 33)
Według S. Kummera i J. Webera - "Logistyka jest to koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowania realizacji przepływów towarowych w skali przedsiębiorstwa i powiązań między jego partnerami rynkowymi." (F. J. Beier, 2004, s. 21)"